Carnevale di Cantù, una gara avvincente e pura magia. I carri, i biglietti e le sfilate